Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe

Wiesław Chrzanowski

Wiesław Chrzanowski – urodził się 20 grudnia 1923 roku w Warszawie. Jeszcze w czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim, jako członek batalionu "Harnaś". W 1945 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego. Osiągnął stopień profesora prawa. W latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne. Gdy został wypuszczony z więzienia podjął się współpracy z prymasem Stanisławem Wyszyńskim. W tamtych latach pracował również jako wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1980 roku działał aktywnie jako doradca solidarności. Przed wolnymi wyborami, wraz z kilkoma współpracownikami utworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. W 1994 podjął funkcję prezesa partii.

Przez niemal cały rok 1991 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W Sejmie I kadencji zajmował stanowisko marszałka Sejmu. W latach 1997-2001 zasiadał w Senacie IV kadencji, wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność w województwie lubelskim. W 1992 roku, został wymieniony przez Macierewicza, jako agent SB, co podkopało jego wiarygodność w polityce. On sam od początku mówił, że nigdy z SB nie współpracował. W 2000 roku sąd lustracyjny wykluczył możliwość pracowania dla Służby Bezpieczeństwa. W roku 2001, z powodu wcześniejszej nagonki wycofał się z polityki. Orderem Orła Białego, w 2005 roku nagrodził go Aleksander Kwaśniewski, a 2 lata później decyzją Lecha Kaczyńskiego, wszedł w skład kapituły Orderu Orła Białego.

24 maja 2007 roku dostał honorowe obywatelstwo miasta Warszawa.

Dziś jest honorowym prezesem ZChN.