Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe

Władze stronnictwa wybrane w dniu 21.03.2009

  Rada Naczelna ZChN:
 • Jacek Szczot - przewodniczący
 • Bernard Cichosz - sekretarz
 • Jan Klawiter - zastępca przewodniczącego
 • Romuald Piesik - zastępca przewodniczącego
 • Ryszard Zajączkowski - zastępca przewodniczącego
 • Bogusław Kapuściński
 • Stanisław Mierzejek
 • Grzegorz Minecki
 • Joanna Wałęza
  Zarząd Główny ZChN:
 • Marian Papis - prezes
 • Mirosław Pietrucha – sekretarz generalny
 • Leszek Lewoc - wiceprezes
 • Małgorzata Dziekańska - skarbnik
 • Wiesław Cichocki
 • Andrzej Mielke
  Sąd Koleżeński ZChN:
 • Teresa Daszkiewicz - przewodnicząca
 • Grażyna Siewiera
 • Urszula Trochanowska
  Główna Komisja Rewizyjna ZChN;
 • Piotr Milczarek - przewodniczący
 • Teresa Szymańska
 • Wiesława Twardowska
"Prezesi:
 • Wiesław Chrzanowski (1989-1994)
 • Ryszard Czarnecki (1994-1996)
 • Marian Piłka (1996-2000)
 • Stanisław Zając (2000-2002)
 • Jerzy Kropiwnicki (2002-2006)
 • Jacek Szczot (2006-2007)
 • Marian Papis (od 2009)
Sekretarze Generalni:
 • Włodzimierz Dobrowolski (1989-1991)
 • Mirosław Jakubowski (1991-1994)
 • Arkadiusz Urban (1994-1999)
 • Artur Zawisza (1999-2000)
 • Zbigniew Wawak (2000-2002)
 • Arkadiusz Urban (2002-2006)
 • Mirosław Pietrucha (od 2009) "