Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe

Władze stronnictwa wybrane w dniu 21.03.2009

    Rada Naczelna ZChN:
  • Jacek Szczot - przewodniczący
  • Bernard Cichosz - sekretarz
  • Jan Klawiter - zastępca przewodniczącego
  • Romuald Piesik - zastępca przewodniczącego
  • Ryszard Zajączkowski - zastępca przewodniczącego
  • Bogusław Kapuściński
  • Stanisław Mierzejek
  • Grzegorz Minecki
  • Joanna Wałęza
    Zarząd Główny ZChN:
  • Marian Papis - prezes
  • Mirosław Pietrucha – sekretarz generalny
  • Leszek Lewoc - wiceprezes
  • Małgorzata Dziekańska - skarbnik
  • Wiesław Cichocki
  • Andrzej Mielke
    Sąd Koleżeński ZChN:
  • Teresa Daszkiewicz - przewodnicząca
  • Grażyna Siewiera
  • Urszula Trochanowska
    Główna Komisja Rewizyjna ZChN;
  • Piotr Milczarek - przewodniczący
  • Teresa Szymańska
  • Wiesława Twardowska
"Prezesi:
  • Wiesław Chrzanowski (1989-1994)
  • Ryszard Czarnecki (1994-1996)
  • Marian Piłka (1996-2000)
  • Stanisław Zając (2000-2002)
  • Jerzy Kropiwnicki (2002-2006)
  • Jacek Szczot (2006-2007)
  • Marian Papis (od 2009)
Sekretarze Generalni:
  • Włodzimierz Dobrowolski (1989-1991)
  • Mirosław Jakubowski (1991-1994)
  • Arkadiusz Urban (1994-1999)
  • Artur Zawisza (1999-2000)
  • Zbigniew Wawak (2000-2002)
  • Arkadiusz Urban (2002-2006)
  • Mirosław Pietrucha (od 2009) "